Cloud Computing

De laatste jaren is het gebruik van de cloud steeds populairder geworden. Een cloud IT-strategie met daarin modellen, vormen en infrastructuur staat centraal. Het principe van cloud computing kent FMA maar al te goed, daarover informeren we u graag. Neem vooral contact met ons op om te ontdekken of uw organisatie toe is aan de cloud.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is een technisch begrip, daarom beginnen we met de betekenis. Het uitgangspunt van cloud computing is dat de belangrijkste IT-taken plaatsvinden op een ander apparaat dan de computer waarop de gebruiker werkt. Bovendien staat dat andere apparaat meestal ook op een heel andere locatie. De gegevens die daarbij worden verzameld, worden opgeslagen en verwerkt door externe servers (ook wel cloudservers genoemd). Hierdoor wordt het apparaat waarop wordt gewerkt minder belast.

Samengevat: Microsoft cloud computing kan voordelen bieden als uw organisatie op zoek is naar manieren om meer (operationele) kosten te besparen, flexibeler te werken en schaalbaarheid te vergroten.

Hoe werkt cloud computing

Zware software, platforms en gegevens worden gehost in de cloud in plaats van op jouw eigen apparaat. Hierdoor heeft jouw computer of laptop veel meer ruimte en snelheid over. Om toegang te krijgen tot de cloud heb je enkel een internetverbinding en inloggegevens nodig. Je kan dan altijd en overal toegang krijgen tot de informatie die gehost wordt op de cloud.

3 typen cloud computing

Cloud computing kent 3 verschillende vormen: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

IaaS: wordt gezien als ‘de eerste laag’ in cloud computing. Het is een basis infrastructuur, waarbij je zelf verantwoordelijk blijft voor het onderhoud. Enige kennis van IT is dus wel gewenst.

PaaS: kent in de basis veel overeenkomsten met IaaS, echter hoef je bij PaaS de infrastructuur niet zelf te beheren en onderhouden. Daarnaast zijn er extra cloud gebaseerde services beschikbaar waarmee applicaties gebouwd kunnen worden.

SaaS: hierbij worden eindgebruikersapplicaties aangeboden via het internet. Vaak kan hier een abonnement of een on-demand constructie worden toegepast. Denk hierbij aan CRM-systemen en marketingsoftware.

De belangrijkste voordelen van werken met cloud computing

Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de cloud. Documenten delen, films streamen en bestanden opslaan, het gebeurt allemaal in de cloud. Miljoenen organisaties wereldwijd zetten bijna al hun IT-gerelateerde zaken in de cloud. Het brengt namelijk een aantal belangrijke voordelen met zich mee:

  • Kostenefficiëntie: door te werken in de cloud heb je geen eigen datacenter nodig. Daarnaast wordt er gewerkt met pay-per-use wat je makkelijk kan op- of afschalen.
  • Altijd toegankelijk: het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding. Zodra u verbonden bent, kunt u overal toegang creëren met de cloud.
  • Data gaat niet verloren: u bent niet langer afhankelijk van een apparaat om toegang te krijgen tot uw data. Mocht een werknemer zijn of haar laptop verliezen dan staat alle data opgeslagen in de cloud.

Cloud en ICT Investeringen

Hoe past cloud computing binnen uw organisatie en ICT-strategie? Een juiste fit is belangrijk. Wanneer ICT-investeringen goed worden afgestemd op de bedrijfsstrategie (denk aan concurrentiepositie, organisatievorm, administratie- en bedrijfsprocessen), zijn positieve resultaten het gevolg. Zonder de juiste fit tussen strategie en techniek, kan de continuïteit van uw organisatie in gevaar komen. Goed management is bepalend voor het rendement op iedere investering. Met de transitie naar de cloud is het niet anders. Het managen van een integrale verandering in de samenhang van processen, organisatie en techniek, leidt tot betere resultaten en optimaal profijt van uw cloud investering.

FMA ondersteunt u in het opstellen en uitvoeren van de voor juiste ICT strategie.

Bespaar kosten met de transitie naar de cloud

Bij de transitie van een traditionele on-promise architectuur naar de cloud kunt u veel kosten besparen op operationeel vlak. Zowel direct als indirect, op bijvoorbeeld onderhoud, management en beheer. U zult bijvoorbeeld minder afschrijvingen hebben op fysieke hardware, maar ook op huisvesting, verzekering en zorgen om vernieuwing van hard- en software.

Nieuwe kostenelementen

Wel ontstaan er nieuwe kostenelementen bij het gebruik van clouddiensten. Naast licentiekosten wordt er afgerekend op dataverkeer, naar gelang daar van gebruik wordt gemaakt. Specifieke Azure-diensten worden doorgaans op maandbasis naar gebruik gefactureerd. Voor de meeste Azure-diensten blijven de kosten van inregelen en beheer bestaan. Updates, backups en monitoring zijn nog steeds nodig, maar de hardware kosten vervallen vanwege de virtuele server(s).

Beheer uw cloud

Een transitie naar de cloud zorgt ervoor dat de traditionele scholing grotendeels uit de bedrijfsvoering verdwijnt. Om voor een veel kleiner deel op te gaan in (bij)scholing omtrent beheer van de nieuwe systemen. Van belang wordt de kennis van een selecte groep technici, soms in te vullen door een enkele beheerder.

Bestaande, maar verouderde toepassingsapplicaties kunnen net als fysieke hardware eveneens problemen opleveren als deze te lang blijven draaien. Daarbij kunnen in toenemende mate aansluitingsproblemen ontstaan en wordt interoperabiliteit (koppelen) steeds lastiger. Verouderde applicaties halen niet meer het beste uit uw bedrijfsvoering en voldoen niet meer aan eisen van deze tijd. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee. Ook voor cloud consulting kunt u terecht bij FMA.

Diverse rekenmodellen

Er zijn diverse rekenmodellen beschikbaar die de kosten en voor- en nadelen van de cloud versus on-premise ICT-systemen en applicaties zichtbaar maken. Zo beschikken aanbieders als Amazon (AWS) en Microsoft over configuratie calculators. De TCO-prijscalculator van Azure (TCO) helpt bijvoorbeeld een inschatting te maken van de totale cloudmigratiekosten op basis van specifieke server-, database-, opslag- en netwerkvereisten. Azure beschikt verder over diverse cost features, realtime en analyse applicaties.

Flexibiliteit & functionaliteiten

Verouderde applicaties en systemen zijn om meerdere redenen niet zomaar over te zetten in de cloud. Dat kan bijvoorbeeld komen, doordat het draait om een maatwerkapplicatie, of omdat deze privacygevoelige data verwerkt. Voor services uit de public cloud is dit een kostbare uitdaging. De data binnen zo’n ICT-structuur beweegt zich in dit geval in een hybride oplossing. Ook al zijn applicaties verouderd; data worden bij voorkeur toch on-premise bewaard. Cloudproviders als Microsoft weten hier gelukkig raad mee. Zij hebben services in huis die data kunnen overzetten, synchroniseren en integreren met toepassingsapplicaties in de cloud.