Cloud Computing

De laatste jaren is het gebruik van de cloud steeds populairder geworden. Een cloud IT strategie; modellen, vormen en infrastructuur staan daarin centraal. Het principe van cloud computing kent FMA maar al te goed, daarover informeren we u graag. Neem vooral contact met ons op om te ontdekken of uw organisatie toe is aan de cloud.

Wat is cloud computing?

Het uitgangspunt van cloud computing is dat de belangrijkste IT-taken plaatsvinden op een ander apparaat dan de computer waarop de gebruiker werkt. Bovendien staat dat andere apparaat meestal ook op een heel andere locatie. De gegevens die daarbij worden verzameld, worden opgeslagen en verwerkt door externe servers (ook wel cloudservers genoemd). Hierdoor wordt het apparaat waarop wordt gewerkt minder belast.

Samengevat: cloud computing kan voordelen bieden als uw organisatie op zoek is naar manieren om meer (operationele) kosten te besparen, flexibeler te werken en schaalbaarheid te vergroten.

Cloud en ICT Investeringen

Hoe past cloud computing binnen uw organisatie en ICT-strategie? Een juiste fit is belangrijk. Wanneer ICT-investeringen goed worden afgestemd op de bedrijfsstrategie (denk aan concurrentiepositie, organisatievorm, administratie- en bedrijfsprocessen), zijn positieve resultaten het gevolg. Zonder de juiste fit tussen strategie en techniek, kan de continuïteit van uw organisatie in gevaar komen. Goed management is bepalend voor het rendement op iedere investering. Met de transitie naar de Cloud is het niet anders. Het managen van integrale verandering in de samenhang van processen, organisatie en techniek, leidt tot betere resultaten en optimaal profijt van uw cloud investering.

FMA ondersteunt u in het opstellen en uitvoeren van de voor juiste ICT strategie.

Bespaar kosten met de transitie naar cloud

Bij de transitie van een traditionele on-promise architectuur naar de cloud kunt u veel kosten besparen op operationeel vlak. Zowel direct als indirect, op bijvoorbeeld onderhoud, management en beheer. U zult bijvoorbeeld minder afschrijvingen hebben op fysieke hardware, maar ook op huisvesting, verzekering en zorgen om vernieuwing van hard- en software.

Nieuwe kostenelementen

Wel ontstaan er nieuwe kostenelementen bij het gebruik van clouddiensten. Naast licentiekosten wordt er afgerekend op dataverkeer, naar gelang daar van gebruik wordt gemaakt. Specifieke Azurediensten worden doorgaans op maandbasis naar gebruik gefactureerd. Voor de meeste Azurediensten blijven de kosten van inregelen en beheer bestaan. Updates, back-ups en monitoring zijn nog steeds nodig, maar de hardware kosten vervallen vanwege de virtuele server(s).

Beheer uw cloud

Een transitie naar de cloud zorgt er voor dat de traditionele scholing grotendeels uit de bedrijfsvoering verdwijnt. Om voor een veel kleiner deel op te gaan in (bij)scholing omtrent beheer van de nieuwe systemen. Van belang wordt de kennis van een selecte groep technici, soms in te vullen door een enkele beheerder.

Bestaande, maar verouderde toepassingsapplicaties kunnen net als fysieke hardware eveneens problemen opleveren als deze te lang blijven draaien. Daarbij kunnen in toenemende mate aansluitingsproblemen ontstaan en wordt interoperabiliteit (koppelen) steeds lastiger. Verouderde applicaties halen niet meer het beste uit uw bedrijfsvoering en voldoen niet meer aan eisen van deze tijd. Wat vaak bijkomende extra kosten met zich meebrengt.

Diverse rekenmodellen

Er zijn diverse rekenmodellen beschikbaar die kosten, voor- en nadelen van de cloud versus on-premise ICT systemen en applicaties zichtbaar maken. Zo beschikken aanbieders als Amazon (AWS) en Microsoft over configuratie calculators. De TCO prijscalculator van Azure (TCO) bijvoorbeeld helpt een inschatting maken van de totale cloudmigratiekosten op basis van specifieke server-, database-, opslag- en netwerkvereisten. Azure beschikt verder over diverse andere Cost features, Realtime en Analyse applicaties.

Flexibiliteit & functionaliteiten

Verouderde applicaties en systemen zijn om meerdere redenen niet zomaar over te zetten in de cloud. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat het draait om een maatwerk applicatie, of omdat deze privacygevoelige data verwerkt. Voor services uit de public cloud is dit een kostbare uitdaging. De data binnen zo’n ICT structuur beweegt zich in dit geval in een hybride oplossing. Ook al zijn applicaties verouderd; data wordt bij voorkeur toch on-premise bewaard. Cloudproviders als Microsoft weten hier gelukkig raad mee. Zij hebben services in huis die data kunnen overzetten, synchroniseren en integreren met toepassingsapplicaties in de cloud.

ROI en Cloudcomputing. Wat levert het op!?

In onze nieuwe whitepaper nemen we u mee in de wondere wereld van nieuwe
IT-technologieën, de meerwaarde voor uw businesscase en de Return On Investment.

 

Download de gratis whitepaper

You have Successfully Subscribed!