Sr. Netwerkbeheerder met coördinerende skills – regio Apeldoorn

We zijn voor onze opdrachtgever, een onderwijsinstelling in de regio Apeldoorn, op zoek naar een Sr. Netwerkbeheerder met coördinerende skills.


Locatie : Regio Apeldoorn

Start : per 22 augustus (start nieuwe schooljaar)

Duur : 3 maanden met optie tot verlenging

Aantal uur per week : 40 uur per week

Tarief : marktconform

Hier ga je aan de slag

Onze opdrachtgever is een grote Onderwijsinstelling bestaande uit meerdere stichtingen. In totaal werken ongeveer 1500 medewerkers en 13.000 leerlingen verspreid over ruim 30 locaties.

De ondersteunende diensten voor de onderwijsstichtingen zijn ondergebracht in een Servicebureau. Het servicebureau ondersteunt het College van Bestuur, de directeur Bedrijfsvoering, PO, VO en de (vestigings)directeuren op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering met betrekking tot personeel, financiën, huisvesting, facilitair en inkoop, ICT, PR en communicatie, Strategie en Kwaliteit en leerlingenadministratie.

De afdeling ICT zorgt voor de infrastructuur, informatievoorziening en ondersteuning van IT binnen de gehele organisatie.

Binnen de ICT afdeling is er behoefte aan tijdelijke ondersteuning vanwege vertrek van een eigen medewerker.

Dit ga je doen

Als Netwerkbeheerder zorg je voor het technische beheer en de monitoring, coördineert werkzaamheden, adviseert en handelt complexe vraagstukken af rondom het netwerk. Je valt hiërarchisch en functioneel onder de manager ICT. Je werkt samen binnen het team van onder andere beleidsmedewerkers ICT, functioneel beheerders en coördinator informatievoorziening.


1. Monitoring.

– Monitort de performance en stelt daartoe rapportages op aan interne belanghebbenden;

– signaleert en analyseert storingen en risico’s vroegtijdig om uitval te voorkomen;

– ontwikkelt scenario’s om toekomstige storingen te voorkomen (anticipeert proactief);

– monitort interne en externe ontwikkelingen/ontwikkelingen in het ICT beheer en adviseert

over middellange termijn gevolgen technische infrastructuur.


2. Beheer en onderhoud van technische infrastructuur (operationeel/ tactisch niveau).

– Handelt complexe vraagstukken rondom het netwerk (2e en 3e lijns vragen/storingen) af. Bewaakt de kwaliteit en snelheid van door derden geleverde oplossingen (werkprocessen en technische processen);

– signaleert vroegtijdige gericht op voorkomen uitval en kansen voor verbetering op termijn;

– stelt informatie samen (handboeken, documentatie, e.d.) en houdt deze up-to-date;

– begeleidt implementaties van nieuwe netwerkcomponenten en servers voor bijvoorbeeld vervanging, uitbreiding of plaatsing van IT-omgevingen;

– levert bijdragen aan verbeteren van integrale security beleid (waaronder cyber security);

– verzorgt het contractmanagement op tactisch niveau.


3. Coördinatie.

– Zorgt voor de dagelijkse coördinatie/functionele van medewerkers die een rol hebben in het netwerk en systeembeheer en het organiseert de meer complexe werkzaamheden;

– coördineert interne en externe inzet op het niveau van de beheerwerkzaamheden;

– voert het accountbeheer van externe contracten in het technisch beheer.


4. Advies (consulteren).

– Adviseert interne belanghebbenden bij het ICT-beheer;

– formuleert voorstellen voor het continu verbeteren en optimaliseren van het netwerk;

– denkt mee en levert goede ideeën/ best practices voor innovaties en vernieuwingsprogramma’s als het gaat om toekomstbestendig houden van IT techniek.

5. Overige werkzaamheden.

– Verricht in voorkomende gevallen ook andere werkzaamheden van vergelijkbaar of lichter niveau;

– professionaliseert zichtbaar en in lijn met gemaakte afspraken;

– participeert in de voor deze functie relevante in- en externe (multidisciplinaire) overleggen en projecten. Leidt ook (deel) projecten in het ICT-beheer.

Dit breng je mee

• Een afgeronde relevante HBO-opleiding;

• minimaal 5 jaar recente ervaring als netwerkbeheerder in een middelgrote/grote netwerkomgeving;

• Ervaring opgedaan bij een onderwijsinstelling is een pré;

• beschikt over recente kennis en de voor de functie relevante certificering;

• inzicht in ontwikkelingen binnen het ICT-beheer;

• ervaring met begeleiden en aansturen van collega’s en externen;

• ervaring met cloudoplossingen;

• vaardig in projectmatig werken;

• vanuit overzicht kunnen werken;

• goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen.

Meer weten?

Angelique van der Heeden 030 287 51 20

Solliciteer direct

Angelique van der Heeden 030 287 51 20

Solliciteren